รับทำบัญชี ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู , สำนักงานบัญชี อุดรธานี

บริการจัดทำบัญชีรายเดือนและปิดงบการเงินประจำปี

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,500 บาท/เดือน

1. ยื่นแบบประจำเดือน เบื้องต้นตามรายการด้านล่าง

 • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

2. ยื่นแบบประจำปี เบื้องต้นตามรายการด้านล่าง

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

3. ปิดบัญชีประจำเดือน เบื้องต้นตามรายการด้านล่าง

 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ซึ่งทางบริษัทเราให้บริการ รับทำบัญชี อุดรธานี รับทำบัญชี หนองคาย รับทำบัญชี หนองบัวลำภู รับทำบัญชี จ.เลย รับทำบัญชีขอนแก่น รับทำบัญชี สกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง

รับทำบัญชี อุดรธานี , รับทำบัญชี อุดรธานี ราคา , รับทำบัญชี อุดรธานี ราคาถูก , รับทำบัญชี อุดรธานี ครบวงจร , รับทำบัญชี อุดรธานี จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี อุดรธานี ภาษี , รับทำบัญชี อุดรธานี ประกันสังคม , รับทำบัญชี อุดรธานี ปิดงบการเงิน, วางระบบบัญชี , รับทำบัญชี อุดรธานี ยื่นภาษีอากร, รับทำบัญชี หนองคาย , รับทำบัญชี หนองคาย ราคา , รับทำบัญชี หนองคาย ราคาถูก , รับทำบัญชี หนองคาย ครบวงจร , รับทำบัญชี หนองคาย จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี หนองคาย ภาษี , รับทำบัญชี หนองคาย ประกันสังคม , รับทำบัญชี หนองคาย ปิดงบการเงิน, วางระบบบัญชี , รับทำบัญชี หนองคาย ยื่นภาษีอากร , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ราคา , รับทำบัญชีห นองบัวลำภู ราคาถูก , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ครบวงจร , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ภาษี , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ประกันสังคม , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ปิดงบการเงิน, วางระบบบัญชี , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ยื่นภาษีอากร , รับทำบัญชีขอนแก่น, รับทำบัญชีขอนแก่น ราคา , รับทำบัญชีขอนแก่น แนะนำ , รับทำบัญชีขอนแก่น ครบวงจร , รับทำบัญชีขอนแก่น ภาษี , รับทำบัญชีขอนแก่น วางระบบบัญชี , รับทำบัญชีขอนแก่น จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชีขอนแก่น ปิดงบการเงิน , รับทำบัญชีขอนแก่น ยื่นภาษี , สำนักงานบัญชี อุดรธานี

© 2017-2023 princeofaccounting.com All Rights Reserved. || รับทำบัญชี อุดรธานี , รับทำบัญชี หนองคาย , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู , รับทำบัญชี ขอนแก่น, สำนักงานบัญชี อุดรธานี